Tableau Tips: Vad gör dina kunder på helgen?

31 augusti 2018

Referenslinjer hjälper dig se vad dina kunder gör på helgen

I trendgrafer på dagnivå är det ibland värdefullt att visuellt kunna särskilja helger från vardagar. Om det är någonstans mänskliga beteendemönster skiljer sig åt är det väl där.
Här är ett enkelt sätt att göra det på med en Reference Line i Tableau:

  1. Öppna Sample – Superstore. Lägg Order Date på Filters och gör ett filter på Month / Year. Jag tyckte personligen att juli och augusti 2018 var bra månader, så jag väljer dem. Lägg sedan Order Date på Columns och drilla till månad och dag (ta bort år och kvartal om du vill, de tillför inget). Lägg Sales på Rows. Nu har vi en snyggt hoppig trendgraf. Vi kollar lite närmare.
  2. (Det här steget kan du strunta i om det inte är relevant för ditt case, men… det saknas en del datum eftersom det inte finns någon data dessa dagar. Till exempel 4th of July när alla butiker var stängda i USA, men det syns ju inte vid en första anblick. Det vore bättre att visa noll om det är noll kan man tycka. Snabbt fixat:
    2a. Högerklicka på DAY(Order Date) i Columns och välj Show Missing Values. Nu blir det åtminstone hål i trendlinjen så att man inte tolkar in en kontinuitet som inte finns. Det som har hänt är att Tableau har ersatt saknade värden med NULL, men fortfarande inga nollvärden. Så:
    2b. Högerklicka på SUM(Sales) i Rows, välj Edit in Shelf och editera till ZN(SUM([Sales])). Det ersätter NULL med noll. Fixat.)


  3. Nu var det ju så att vi skulle synliggöra vad som händer på helgerna i grafen lite bättre. Vi börjar med att hitta dem. Gör ett Calculated Field och kalla det Weekend:
  4. Lägg det nya fältet på Detail. Skapa en Reference Line och konfigurera den enligt nedan:
  5. Klart. Helgerna är nu tydligt markerade och det är mycket lättare att få en överblicksbild över veckodagarna.

 

Fler tips och guider om Tableau och våra andra favoritprodukter kan du läsa på bloggen.