Snälla, bli smarta. För Sveriges skull..

19 januari 2017

Det kom ett mail

Idag fick jag ett mail från ett av Sveriges största utbildningsföretag som gjorde mig både bedrövad och hoppfull.

Mailet innehöll en film på ett webinar om dataanalys i Excel, gissar att fler av er fick samma mail. Inget ont om den som är med på filmen eller om Excel i sig. Det var en helt korrekt bild av hur man kan jobba med dataanalys i Excel. Det som gjorde mig bedrövad är att om det är så vi ska marknadsföra dataanalys till våra Svenska företag så kommer inte Sverige bli smartare. På sin höjd kommer några ekonomer, controllers eller andra Excelvirtouser bli lite klokare.

Vi är inne i ett läge där digitaliseringen sveper över alla branscher och företag. Att på bred front kunna genomföra och agera på analysen av den data digitaliseringen för med sig blir ofta den enskilt största konkurrensfördelen, både mot konkurrenter i Sverige och internationellt. Därför känns det oroande om vi inte har en högre ambition med vårt analysarbete än siffror i en pivot-tabeller och kanske ett stapeldiagram om vi har flyt. Hur ska den kommunikationen kunna involvera och engagera utanför ekonomiavdelningens fikarum?

Det finns idag så många hjälpmedel för att kunna jobba effektivt med att bygga ett smartare företag med ökad konkurrenskraft. Se på utvecklingen av lättanvända och otroligt kraftfulla analysverktyg som Tableau, Power BI och Qlik Sense bara för att nämna de som just nu är bäst. Och fler kommer, tro mig.

Så snälla, för Sveriges skull. Ha högre ambitioner än sifferstinna pivot-tabeller i Excel. Satsa på visuell analys som kan tilltala och engagera alla medarbetare till att tänka och våga hitta nya vägar. Även de som jobbar utanför våra ekonomi och analysfunktioner. Det är då vi kan bli smarta på riktigt. Vi behöver det.

Var för hoppfull? Jo – att få jobba med att göra företag smartare är det roligaste som finns och jag vill inte ge mig förrän våra företag i Sverige är smartast i världen. Så det finns att göra..

 

Vill du ha inspiration att komma igång? Då kan du titta på Linda Borelius webinar om att bli datadriven och analytisk. Inspiration var ordet..