Parametrar i Tableau – Del 1: Parametrar och dynamiska filter

21 oktober 2016

Del 1 – Hur kan du använda parametrar för att skapa dynamiska filter?

Parametrar i Tableau kan vara väldigt användbara för att skapa dynamik och flexibilitet i dina visualiseringar. De har absolut sina begränsningar men rätt använda kan de t ex hjälpa de som använder dina dashboards att själva anpassa en visualisering utifrån vad de är intresserade av. Dashboards som låter användarna göra simuleringar och ändra antaganden är ett annat väldigt bra användningsomåde för parametrar.

Möjligheten att dynamiskt ändra innehåll gör att du kan slippa bygga många nästan identiska grafer för att tillgodose alla sätt man vill bryta informationen på. T ex kanske du vill låta dina användare själva välja vilken dimension eller hierarkisk nivå de vill visa i en graf, eller varför inte vilka mätvärden som visualiseras? Mer om det i del 2 och 3 i serien.

Här i del 1 tänkte jag visa hur du kan jobba med parametrar i kombination med SET för att låta en parameter styra flera grafer eller tabeller som visar olika, men ändå relaterade, tidsperioder.

Ett enkelt exempel är om du t ex vill ha en graf som visar utfall för den period du valt och en graf som visar YTD utifrån samma valda period.

(Om du försökt göra detta med ett vanligt datumfilter har du säkert märkt att det kan blir lite stökigt. Du måste t ex göra speciella mätvärden för de olika tidsperioderna du vill visa och du hämtar upp onödigt mycket data till de grafer som bara visar enskilda månader.)

Men med parametrar och set tycker jag det blir mycket enklare och renare. Det jag ska visa är hur du enkelt kan få till det så här i en dashboard:

Paramertrar i Tableau Del 1 Bild 1

Exemplet utgår från Superstore så det är bara att du hänger med!

Nytt datumfält

Börja med att skapa ett nytt datumfält som du begränsar till att ha månad som lägsta nivå. Gör Duplicate på Order Date, kalla den för Order Month och ändra beräkningen till:

Paramertrar i Tableau Del 1 Bild 2

(Håll utkik efter ett kommande blogginlägg där du får lära dig mer om alla datumfunktioner i Tableau)

Ny parameter

Nu är det dags att skapa en Parameter. Högerklicka på den nyskapade Order Month och välj Create – Parameter.. Se sedan till att det ser ut som nedan. TIPS! Välj Display Format och ange Custom: mmm yyyy

Paramertrar i Tableau Del 1 Bild 3

Då är vår parameter klar, den kommer nu alltid att ha ett värde som motsvarar den 1:a i vald månad.

Nya set

Nu skapar vi ett set med utgångspunkt från Order Date. Högerklicka på Order Date och välj Create – Set..

Kalla ditt set för Current Month och skapa det utifrån ett Condition enligt nedan.

Paramertrar i Tableau Del 1 Bild 4

 

Det här setet kommer nu endast returnera Order Dates för vald period när du använder det.

Skapa ett andra set genom att göra Duplicate på det set du nyss skapade. Högerklicka sedan och välj Edit Set.. Kalla ditt set för Current Month YTD och ändra Condition till:

Paramertrar i Tableau Del 1 Bild 5

 

Det här setet kommer returnera Order Dates från årets början till och med vald period när vi använder det.

Visa försäljning vald månad

Dags nu att använda dina set och din parameter. Börja med att skapa ett nytt worksheet.

Lägg Category på rader och Sales på kolumner för att få en liggande Barchart.

Nu visar grafen total försäljning i hela datasetet, men du ska bara visa vald månad så dra Setet Current Month till Filters. Högerklicka sedan på Order Month Parameter och välj Show Parameter Control.

Nu kan du använda parametern för att dynamiskt filtrera grafen på vald månad.

Paramertrar i Tableau Del 1 Bild 6

Visa försäljning för årets alla månader fram till vald månad

Skapa ett nytt tomt worksheet för nästa graf som ska innehålla alla månader från årets början fram till vald månad.

Lägg in Order Date på rader och drilla ner till månadsnivå. Dra bort år och kvartal från raderna. Sedan kan du dra in Sales till kolumner. Nu ser du en total per månad i hela datasetet.

Dra in vårt set som heter Current Month YTD till Filters, välj återigen ”Show Parameter Control” och voila! Nu visas endast månader från årets början fram till vald månad. Testa växla månad så ser du hur det fungerar.

Paramertrar i Tableau Del 1 Bild 7

Knyt ihop säcken

Dags att avsluta med att skapa en dashboard för att visa hur din parameter hjälper dig att filtrera dina två grafer på olika sätt men utifrån samma period.

Börja med en tom dashboard och dra in de två worksheet du skapat. Parameterkontrollen visas automatiskt och nu kan du växla period och se hur de två graferna reagerar.

Paramertrar i Tableau Del 1 Bild 1

Ganska användbart tycker jag, vad tycker du? Om du har frågor så tveka inte att skicka ett mail.

Det var del 1 av miniserien om bra sätt att använda parametrar. Del 2 handlar om hur du enkelt kan låta användaren välja vilken dimension som visas i din graf.