Parametrar i Tableau – Del 3: Olika formatering vid dynamiska mätvärden

10 januari 2018

En vanlig fråga som jag får ute hos kunder är att man gärna vill kunna välja mellan flera olika mätvärden i en och samma graf. Detta kan man enkelt åstadkomma genom att använda sig av en parameter i Tableau som jag kommer visa nedan, se även del 2 om Parametrar. Men – har man mätvärden där formateringen skiljer sig, exempelvis både absoluta tal och %-tal så kommer standardformateringen inte att visa %-tal utan dessa kommer visas som 0.5000 per automatik.

Då finns ett litet trick som jag nu kommer gå igenom. Jag kommer visa hur du kan styra formateringen av något av dina mätetal när man inte är helt nöjd med Tableau’s automatiska.

För att du enkelt skall kunna hänga med använder jag mig av Superstore – EU’s dataset.

Skapa parametern

I följande exempel använder jag mig av fyra olika mätvärden där tre av dem är i absoluta tal och den sista, Profit Radio, är i procentformat. Värt att notera här är att Value-kolumnen måste motsvara mätvärdets namn i Tableau medan i Display-As-kolumen har man möjlighet att byta namn som sedan syns i parameterns drop-down lista.

Koppla samman parametern

Nästa steg är att koppla samman parametern med ett beräknat fält som styr grafen.

Skapa vyn

Högerklicka på parametern och klicka ”Show Parameter Control”.

Dra Sub-Category till rows och därefter Selected KPI till Color och sedan ytterligare en gång till Label i Marks-kortet. Första vyn som ses i diagrammet visar Sales. För att ändra mätvärdet, klicka i KPI parametern.

Label av mätvärden

Om du testar att välja både Sales, Quantity och Profit (som alla är i absoluta tal) så kommer ni se att Label-värdet i diagrammet anpassar sig fint till hur man ofta vill se mätvärdets formatering. Men om du väljer Profit Ratio, kan du se att mätvärdet visar sig i decimalformat med fyra decimaler och vad vi egentligen vill ha här (och som är Profit Ratios default- inställning) är procentformat utan decimaler.

Om vi försöker att formatera Selected KPI kommer det påverka alla fyra mätetal och det bästa alternativet vi har är att gå på den automatiska inställningen som resulterar i att Profit Ratio visas i decimalformat med fyra decimaler.

Hantering av Profit Ratios label

För att kunna hantera Profit Ratios formatering separat måste vi duplicera Selected KPI och skapa en ny version där vi plockar bort Profit Ratio och därefter skapa en ny beräkning endast för Profit Ratio label.

Vi startar med att duplicera Selected KPI och döper den till Selected KPI utan Profit Ratio. Därefter plockar vi bort Profit Ratio från beräkningen.

Nästa steg är att skapa en ny beräkning som jag har valt att kalla för Profit Ratio param.

Dra därefter först din nya Selected KPI utan Profit Ratio till Label och sedan Profit Ratio param till Label och sedan har du rätt formatering på Profit Ratio!

Detta är ett relativt enkelt sätt om ni har dynamiska mått i en parameter med flera mätetal som behöver ha anpassad formatering.

Tveka inte att höra av dig till mig om du har ytterligare frågor eller funderingar!