Parametrar i Tableau – Del 2: Dynamiska grafer

16 december 2016

DEL 2 – GÖR DINA GRAFER DYNAMISKA OCH ANVÄNDARNA KOMMER JUBLA

Känner du ibland att du bygger samma rapporter och grafer igen och igen med bara små variationer? Jag har sett månadsrapporter som är hundratals sidor långa. Ofta på grund av att man har många identiska rapporter där den enda skillnaden är vilka mätvärden som visas och vilken dimension mätvärden bryts på. Jag tänkte visa hur du i vissa fall kan slippa detta genom att göra dina Tableau-analyser lite smartare och flexiblare. Jag visar ett enkelt exempel som jag hoppas sätter igång kreativiteten hos dig.

Vill du direkt se ett exempel på vad jag menar så titta på filmen som ligger  sist i det här inlägget

För enkelhetens skull utgår vi från Superstores exempeldata.

Skapa parametrarna

För det här exemplet vill vi göra grafens mätvärde, dimension och färger dynamiska. Börja med att skapa tre parametrar vi behöver enligt nedan.

Först parametern för de mätvärden vi vill kunna välja mellan.

Sedan de dimensioner vi vill kunna växla mellan.

Och sedan vilka dimensioner vi vill kunna representera med färg.

Efter parametrarna skapar vi tre nya Calculated Members som vi ska använda i vår graf. Två kommer bli dimensioner och en kommer bli ett mätvärde.

Först skapar vi det dynamiska mätvärdet.

Sedan vår dynamiska dimension

Och sedan medlemmen som styr vilka dimensioner som kan representera färg.

Så, det var allt vi behövde. Tre parametrar och tre mätvärden.

Högerklicka på respektive parameter och välj ”Show parameter control”.

Nu kan vi bygga vår dynamiska graf genom att:

  1. Dubbelklicka på ”Dynamic Measure”.
  2. Dra ”Dynamic Dimension” till kolumner.
  3. Dra ”Dynamic Color” till Color

Då får du nedanstående graf.

Dina användare kan nu tack vare parametrarna styra vilka dimensioner som bryts i staplarna respektive färgerna. En parameter styr vilket mätvärde grafen visar.

Med den här tekniken kan du förhoppningsvis minska antalet grafer du behöver bygga.

Här kommer en liten film om hur du sedan kan ta ovanstående ett steg till och lägga till en tidsdimension till grafen.

Meningen med det här inlägget var att visa en teknik att jobba med parametrar. Nu hoppas jag du låter inspirationen flöda på just ditt data.

Nästa del i serien kommer titta på hur du kan låta användaren dynamiskt välja detaljeringsgrad i dina visualiseringar. Utifrån detta inlägg kanske du redan gissat hur. Annars..stay tuned..