Kul med KPI:er i Tableau

16 februari 2017

Hur gör ni när ni, som i bilden ovan, har ett antal KPI:er som ni vill visa på en rad överst i dashboarden och vissa av KPI:erna har olika formatering?

Den enkla men potentiellt jobbiga lösningen

Alternativ 1 är att skapa separata worksheets och lägga dem bredvid varandra i dashboarden. Inga konstigheter med denna metod, men har man många KPI:er att hålla koll på, och flera olika dashboards med olika KPI:er så kan det vara skönt att ha alla KPI:er som hör ihop samlade i en worksheet. Dessutom mycket effektivare att bara behöva fråga datakällan en gång istället för att ställa en fråga per KPI.

Med ett litet trix så kan man enkelt få ihop alla KPI:er i en och samma worksheet – och dessutom ha möjligheten att formatera varje KPI precis som man önskar. Bara fördelar.

Den smarta och flexibla lösningen – som också är enkel

Det man gör är att skapa ett ”dummy” mätvärde som innehåller värdet 1, som man sedan lägger ut på antingen rader eller kolumner (beroende på om KPI:erna ska ligga vågrätt eller lodrätt). Man lägger ut ett dummy-mätvärde per KPI.

Hur gör man? Steg för steg

Skapa ett nytt mätvärde som innehåller värdet 1, kalla den för te.x dummy

 

Lägg ut dummy-mätvärdet på kolumner, och sätt MIN som aggregeringsfunktion (denna aggregeringsregel gör så att texten hamnar i mitten).

Välj ”text” i marks och lägg mätvärdet/mätvärdena på text i marks

Formatera och skriv text/rubrik.

Resultatet:

Lägg till ytterligare en KPI med såld kvantitet. Tips är att duplicera dummy-mätvärdet som ligger ute redan. Håll ned ctrl (eller cmd på Mac), och sedan dra i mätvärdet och lägg det bredvid. Klicka sedan på rätt Marks-flik, och lägg till det nya mätvärdet.

Det går bra att kombinera flera mätvärden i samma ruta, och formatera texten (färg, form, storlek) helt fritt. Dölj axeln när du är klar!

Så detta var några exempel, svårare än så är det inte. Nu kan du givetvis börja addera villkorstyrda symboler, bilder och färger också! När du kan grunderna är det bara att låta kreativiteten flöda.

Har du ett ännu bättre sätt att jobba med KPI:er i Tableau eller vill dela med dig av något du gjort? Hör av dig till mig på LinkedIn så får du gärna gästblogga här på Sparksbloggen.

Fler Tableautips finns i Tableausektionen på bloggen.