Excel vs Alteryx – Del 4: Filter i Alteryx

10 januari 2017

Hur jobbar man med filtrering av data i Alteryx?

I detta inlägg ska vi se hur data med enkelhet kan filtreras i Alteryx för att välja just de rader vi behöver i vårat dataset. Vi vet alla hur man gör det i Excel men hur gör man detta med Alteryx filter?

Vi bygger vidare på flödet sedan tidigare. Nu vill vi endast fortsätta med de rader som klassats med segmentet ”Förbättring”. I Excel skulle detta problem lösas genom att lägga till filter per kolumn och sedan välja att bara ha kvar segmentet ”Förbättring”.

Alteryx Filter

För att lösa filtrering i Alteryx använder vi oss av Filter-verktyget. Det är ett verktyg där vi kan definiera ett villkor som alla rader som kommer in klassas efter. Efter detta fortsätter sedan datat i två olika flöden beroende på om de uppfyller villkoret, T, eller ej, F.

Efter att ha dragit in Filter-verktyget är det första steget att definiera ett filter. Det kan göras på två sätt, enkelt eller avancerat. Vi börjar med ett enkelt filter genom att markera Basic. Välj sedan den kolumn vi vill filtrera på, segment, och välj sedan att det ska vara lika med ”Förbättring”.

Sedan går det närsomhelst att gå över i det avancerade läget och redigera sitt filtret genom att klicka på ”Custom Filter” och på så sätt skapa filter genom Alteryx-skript språk, på samma sätt som vi i tidigare exempel skapade segment.

I flödet kan vi nu se att alla rader delas upp i två flöden och att vi i vårt T-flöde bara får ut de rader som har segmentet ”Förbättring”

Läs gärna mina andra delar i serien om Alteryx och Excel:
Excel vs Alteryx – Del 1: Hur gör man VLOOKUP i Alteryx?
Excel vs Alteryx – Del 2: Vad är Alteryx motsvarighet till Excels Pivotering?
Excel vs Alteryx – Del 3: Formler och skript

Redo att testa Alteryx?
Läs mer, ladda ner och testa gratis i 2 veckor här