Excel vs Alteryx – Del 3: Formler och skript

30 november 2016

Nu har det blivit dags att ta en närmare titt på hur man i Alteryx kan använda motsvarigheten till Excels formler för att skapa ny data och kolumner.

Vi fortsätter med Alteryx-flödet från tidigare exempel. Vi har tidigare kommit fram till försäljning per region. Nu vill vi segmentera dessa efter ett visst tröskelvärde i ett topp-  och ett förbättringssegment. I Excel hade vi kunnat lösa det med en formel med en IF, eller OM på svenska, enligt nedan.

alteryx3-1

I Alteryx löser man liknande problem med Formula-verktyget. Ett verktyg där det går att skapa nya kolumner i sitt dataset med hjälp av formler. Fördelen i Alteryx blir att det bara behövs en formel, till skillnad mot i Excel där den behöver repeteras per rad.

Vi börjar med att dra in ett Formula-verktyg till vårt existerande flöde.

alteryx3-2

Första steget är nu att definiera vilka fält som ska skapas och vilken datatyp och längd de ska ha. Här lägger vi till Segment som kolumnnamn och datatypen sträng med längden 20 som max.

alteryx3-3

När vi nu har vårt fält är vi redo att lägga till definitionen av våra segment. Innan man är helt insatt i hur syntaxen är i Alteryx kan man få hjälp med detta tack vare att det finns färdiga exempel att dra-och-släppa. Vi börjar med att dra in IF/THEN/ELSE.

alteryx3-4

Denna kan jag nu modifiera genom att gå till variabel-fliken och dra in den kolumn jag vill använda. I vårt exempel Sum_belopp fältet som vi vill använda för att bygga segmentet.

alteryx3-5

Jag kan nu modifiera uttrycket och färdigställa det.

alteryx3-6

När vi nu kör flödet igen kan vi se att den nya kolumnen lagts till och fylls med värden enligt vår definition.

alteryx3-7

I nästa del kommer vi titta på hur man jobbar med filtrering i Alteryx.

Läs mer

Excel vs Alteryx – Del 1: Hur gör man VLOOKUP i Alteryx
Excel vs Alteryx – Del 2: Vad är Alteryx motsvarighet till Pivotering

Redo att testa Alteryx?
Läs mer, ladda ner och testa gratis i 2 veckor här