Excel vs Alteryx – Del 2: Vad är Alteryx motsvarighet till Excels Pivotering?

3 november 2016

DEL 2 – HUR GÖR MAN SUMMERINGAR OCH GRUPPERINGAR I ALTERYX?

I detta inlägg ska vi ta en närmare titt på hur man vid behov av att minska antalet rader och arbeta med grupperingar och summeringar i Alteryx. Om man vill göra detta i Excel så behöver man bygga en Pivot-tabell där man utifrån dimensioner kan summera olika nyckeltal.

Vi fortsätter med data från tidigare exempel (Excel vs Alteryx – Del 1) där vi slagit samman information om kunder och order. Säg att vi nu vill summera försäljningen per Region.

Vi börjar då med att dra in verktyget ”Summarize” där tillgängliga fält visas. Precis som i Excel har vi nu olika val om hur vi vill hantera en kolumn för att skapa antingen grupperingar eller räkna med dem. I exemplet nedan väljer vi att gruppera på Region och sedan summera Belopp.

alteryx-del-2-bild-1

Alteryx ger automatiskt kolumnerna som nu räknas fram namn, men som ses nedan går det att justera det.

alteryx-del-2-bild-2

När vi nu kör flödet kan vi se att alla order summeras på deras kunders respektive region.

alteryx-del-2-bild-3

 

Läs mer

Excel vs Alteryx – Del 1: Hur gör man VLOOKUP i Alteryx?
Excel vs Alteryx – Del 3: Formler och skript

Redo att testa Alteryx?
Läs mer, ladda ner och testa gratis i 2 veckor här