Excel vs Alteryx – Del 1: Hur gör man VLOOKUP i Alteryx?

21 oktober 2016

Del 1 – Hur gör man VLOOKUP i Alteryx?

Det här är första inlägget i en bloggserie för dig som vill ha hjälp att gå från Excel till Alteryx för att hantera data. Varför då inte börja med en av de mest använda funktionerna VLOOKUP, eller LETARAD på svenska. Mer information om VLOOKUP kan hittas på Microsofts sida här.

VLOOKUP i Excel

Ett exempel på när man skulle kunna använda VLOOKUP skulle vara för att kombinera ett ark med orderinformation med detaljerad information om kunder. För att då hämta in informationen om de kunder som utfört order skulle en kolumn med VLOOKUP läggas till för alla de egenskaper vi behöver om kund på orderraderna, t.ex. försäljningsregion samt stad.

excelvsalteryx1
Ett blad med kunder och olika egenskaper.

 

excelvsalteryx2
Ett blad med orderdata och kundegenskaper inkluderade med hjälp av VLOOKUP (LETARAD).

Och så Alteryx motsvarighet: Join Tool

För att lösa samma exempel i Alteryx skulle vi använda det verktyg som heter JOIN TOOL där man kan blanda två datakällor genom att ange nyckeln som knyter samman dem.

excelvsalteryx3

Här börjar jag med att dra in mina excel-filer, ordrar och kunder, som kan ses i bilden ovan. När detta är gjort drar jag en länk från ordrar till L-kopplingen på JOIN TOOL och sedan drar jag kunder till R-kopplingen på verktyget. Här kan L-sidan ses som det centrala flödet och R-sidan som den data man vill ”klä på” sitt centrala flöde . När kopplingarna är dragna är det bara att definiera vad det är som kopplar ihop de båda filerna, i mitt fall KundID.

I och med detta var det klart, alla ordrar kommer nu få alla kolumnerna som finns tillgänglig för respektive kund.

Verktyget JOIN TOOL har tre utflöden, J-kommer vara alla de orderrader som får en match mot kunder, L-kommer vara de ordrar som inte får en match mot kund och R-de kunder som inte fick någon match mot ordrar.

Skillnader

Några viktiga skillnader mellan Excels VLOOKUP och Alteryx JOIN TOOL:

  • I JOIN TOOL kan man definiera en eller flera kolumner som nycklar, t.ex. både KundID och Region.
  • I JOIN TOOL får man med sig alla kolumnerna från båda sidorna något som man i Excel skulle behöva definiera flera VLOOKUPs för, dvs formel per cell/värde man behövde I målarket, i ovan exempel Region och Stad.
  • VLOOKUP tar första träffen i Alteryx kommer alla kombinationer med så om man t.ex. skulle se att antalet ordrar är fler tyder det på att något är fel med den nyckel som definierats

Alla dessa tre skillnader tycker jag i fallet VLOOKUP gör Alteryx till ett säkrare kort av tre anledningar:

  1. Uppgiften dels kan lösas helt utan att kod och formler i Alteryx.
  2. Alteryx klarar förändringar bättre då du inte behöver lägga till nya formler för varje ny kolumn du vill inkludera i ditt data.
  3. Man kommer upptäcka fel i datat tidigare i Alteryx då man direkt ser om inte antalet rader stämmer när man kombinerar de två.

Läs mer

Excel vs Alteryx Del 2 – Pivotering
Excel vs Alteryx Del 3 – Formler

Redo att testa Alteryx?
Läs mer, ladda ner och testa gratis i 2 veckor här