Gästblogg: Analys + Planering = Sant

12 juni 2017

Den här veckan har vi besök av en gästbloggare, superkul! Det är Jimmy Stenqvist, COO på Planacy som skriver om vinsterna med att ta nästa steg och få analysarbete och planering att gå hand i hand.

En modern BI-lösning ett måste för att nå sin fulla potential

För att kunna fatta bättre och mer kvalificerade beslut är det för de flesta naturligt att analysera sin verksamhet och marknad. Att göra data tillgänglig för beslutsfattare i verksamheten genom moderna BI-plattformar är därför inte bara ett bra första steg. Jag ser det som en nödvändighet för alla företag som önskar utvecklas och nå sin fulla potential. Insikterna och lärdomarna ett bra beslutsstöd kan ge är oslagbara.

Du håller kanske med mig? Vi är många som gör det och har implementerat en modern och strukturerad BI-lösning. Då lyckas man förhoppningsvis hjälpa beslutsfattare att analysera och få större förståelse för sin verksamhet och marknad.

Hur modern och strukturerad är budgeterings- och planeringslösningen?

För att budgetera och planera verksamheten sitter många av oss däremot fortfarande kvar med våra Excelark och otaliga filer som ska förberedas, distribueras, hanteras och konsolideras. Excel är ett, enligt mig, fantastiskt verktyg som erbjuder en tacksam flexibilitet. Men samtidigt ett verktyg som inte är skapt för kollaborativt arbete och där felkällorna är många, tidsslukande och dessutom välkända. Du känner säker igen dig så vi behöver inte gå in mer på varför vi hamnade där.

Har man som verksamhet tagit steget och implementerat ett BI-verktyg har man högst troligt också investerat såväl tid som pengar i datahantering och att bygga en dimensionell struktur med en nödvändig detaljnivå för att kunna analysera sin verksamhet. Varför inte utnyttja den investeringen och använda samma dimensionella struktur och granularitet i sin budget och prognos? Med dagens moderna och flexibla verktyg behöver det inte ens vara särskilt svårt.

Analys och planering är bästa kompisar

Genom att integrera din planeringsprocess med ditt BI-verktyg har du avstämd och kvalitetssäkrad data och du slipper det manuella och onödiga jobbet med datahantering och verifiering. Därför kan du snabbt påbörja en ny budget eller prognosprocess och distribuera ut i verksamheten med en för verksamheten välkänd och enkel struktur.

Integrationen mellan er planeringsprocess och ert BI-verktyg möjliggör dessutom analyser av referensdata och budgetdata ner på samma detaljnivå som i er BI-lösning. Det bidrar till att du och dina kollegor med budgetansvar enkelt under arbetets gång kan hitta och analysera utfall och avvikelser för att bättre förstå hur ni ska planera er verksamhet. Den integrerade planeringsprocessen ger dig även en fullständig kontroll över processens flöde och status. Samtidigt konsolideras planerna löpande och görs tillgängliga i er BI-lösning vilket minskar det manuella arbetet och dess felkällor.

Utnyttja det ni redan jobbat hårt för att bygga

När ni lyckas göra analyser och BI-verktyg till en integrerad del av planeringsarbetet utnyttjar ni inte bara er gjorda BI-investering utan ni får även en sammanhängande lösning för analys, rapportering och planering. En sammanhängande lösning som ökar kvalitén i såväl analys som planeringsarbete och i slutändan bidrar till bättre beslutsunderlag. Något som i sin tur ökar möjligheten att verkligen kunna utvecklas och nå sin fulla potential samtidigt som hela planeringsarbetet blir både roligare och effektivare.

//Jimmy

Sparks är stolt och glad partner till Planacy.  Vi implementerar Planacy och integrerar med er befintliga BI-plattform oavsett om det är Power BI eller Tableau. Har du ingen BI-lösning? Då hjälper vi er gärna att hitta rätt utifrån era förutsättningar.

Läs mer om Sparks och Planacys erbjudande här.